+ 36 30 179 8816 yorkihaz@gmail.com

Általános feltételek a szálláshely igénybevételével kapcsolatban

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a “http://yorkivendeghaz.hu/” online foglalási oldal (üzemeltető: K&A Pékség Kft., székhely: 8226 Alsóörs, Vasút utca 1., telephely: 8226 Alsóörs, Szent István utca 23.,  üzletvezető: , cégjegyzékszám: 19-09-515130, adószáma: 23862632-2-19), továbbiakban: S z o l g á l t a t ó)

valamint

és a Szolgáltató által a http://yorkivendeghaz.hu oldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Partner)

jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott azon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.yorkivendeghaz.hu weboldalon (a továbbiakban: internetes foglalási oldal) található elektronikus piactéren keresztül történik. Ezen felül jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazon kereskedelmi ügyletekre, melyek Magyarország területén jelen szerződésben meghatározott Felek között jönnek létre.

Az internetes oldalon történő foglalás távollévők közötti szerződésnek minősül, valamint jellegéből adódóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. Az internetes áruházon keresztül történő szobafoglalás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az internetes áruház szolgáltatásait minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság jogosult igénybe venni, amennyiben az internetes weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a foglalási adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Foglalás küldése” gombra kattintással jön létre. Az ily módon, kizárólag magyar, német, angol nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére 8 napon belül írásban tájékoztatást nyújt. Írásbeli kérésnek és tájékoztatásnak minősül az elektronikus levelezés is.

1.5. Ügyfélszolgálat:

Mobil: (+36)30/179 8816
E-mail: yorkihaz@gmail.com

2.1. Az internetes áruház Főoldalán található “Foglalás” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért semminemű felelősség nem terheli..
3. Megrendelés

3.1. A foglalt szobák, apartmanok pontos leírását az oldalon illetve a galériában lehet megtekinteni. A foglalással kapcsolatos egyéb kérdésekre az ügyfélszolgálati elérhetőségeken is kapható megfelelő információ.

3.2. A foglalási ár mindig a kiválasztott szoba, apartman és szolgáltatás mellett feltüntetett teljes, bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek mértékét 500 Ft/fő/éj.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató megfelelő gondossága ellenére hibás ár kerül a piactér felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves az általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a foglalást hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő foglalást, amelynek ismeretében a Partner elállhat foglalási szándékától.

3.5. A foglalást a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott foglalási adatokra visszavezethető hibás foglalásért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. A Partner a foglalás feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.7. Szolgáltató a Partner foglalási kérésének megérkezését követően köteles a Partner részére a foglalást elektronikus úton, e-mailben haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel és nyilatkozat nélkül megszűnik.
4. Teljesítési és fizetési feltételek

4.1. Fizetés

A foglalást érkezés előtt legkésőbb 3 nappal szükséges leadni.

A partner a foglalóval csökkentett összeget érkezéskor a Szolgáltatónak fizeti meg. A szálláshely, csak ezen kifizetése után foglalható el.

4.2. Lemondási feltételek:

Kizárólag írásban fogadjuk el a kézhezvételi dátum figyelembe vételével – érkezés előtt 5 napig díjmentesen. – amennyiben az ügyfél az érkezés előtt 4-napon belül mondja le a foglalást , vagy egyáltalán nem mondja le úgy a lefoglalt időszak szállásdíj fele fizetendő (az előlegen felüli rész kiszámlázásra kerül)

4.3. Ki- és bejelentkezés, tartózkodás, felelősség:

Szálláshely elfoglalása az érkezés napján 13 órától lehetséges 15 óra 30 percig. Kijelentkezést a távozás napján 10 óráig kérjük megtenni A szállóvendég vagy házi kedvence által a Vendégházban és annak berendezéseiben okozott bárminemű kárért, teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.

Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A szállás területén csak szálló vendégek tartózkodhatnak.

Ha a meghatározott elutazási napnál korábban történő elutazás esetén a Szolgáltatónak nincs visszafizetési kötelezettsége a Partner részére

5. Titoktartás

Az Ön személyes adatainak védelme a Yorki Vendégház és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 1992. évi LXIII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.
Alsóörs, 2016. május 1.

 

A minél jobb felhasználói élmény érdekében honlapunk cookie-kat („sütiket”) használ. További információ

A honlap használata során a felhasználóktól gyűjtött adatokat bizalmasan, a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával kezeli. Adatvédelmi irányelveink kialakítása a következő jogszabályok figyelembe vételével történt: • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXVII. törvény; • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések; • A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet. A Honlap használata során a következő adatokatat gyűjti be: • Személyes adatok: olyan adatok, amelyek alapján a felhasználó személyi azonosítása lehetséges. A Honlapon regisztráció során begyűjtött személyes adatokat az összes vonatkozó jogszabály betartásával kezeljük, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztjuk meg. Az előírásoknak megfelelően a Honlap lehetőséget nyújt a személyes adatok megváltoztatására és törlésére. • Anonim látogatóazonosító (Cookie): olyan egyedi jelsorozat, amelyet a Honlap a látogató számítógépén elhelyez anonim azonosítás céljából. A cookie nem képes a felhasználót azonosítani, kizárólag számítógépét. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben azonban bizonyos funkciók (pl. szavazás, fórumok) nem megfelelően vagy egyáltalán nem működnek Honlapunkon. • A webszerver naplóállományai: a Honlapot kiszolgáló webszerver olyan események adatait naplózza, amelyeket a felhasználók látogatásukkal idéznek elő a Honlap használata során (például a felhasználó számítógépének dinamikus IP címe, a böngésző típusa, a kérés ideje, stb.). Ezen anonim, tehát a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas adatok hasznos statisztikai információkat nyújtanak a Honlap használatával kapcsolatban. Az Honlap oldalain utalások, ugrópontok találhatóak más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a Honlap tuladonosának semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzik - olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

Bezárás